SwingLeft Primary Colors (Heading 1, 50px, Open Sans)

HEX: #0a2852

Paragraph 1: Open Sans

HEX: #ff5c66

Paragraph 2: Bitter, Regular

HEX: #00c4ff

Paragraph 1: Open Sans

SwingLeft Secondary Colors (Heading 2, 50px, Bitter)

HEX: #5e3d82

Paragraph 1: Open Sans

HEX: #fffa64

Paragraph 2: Bitter, Bold

HEX: #fbfdfb

Paragraph 1: Open Sans

Text: ff5c66